fbpx

מצולעים ונהנים

על הקשר שבין אפיית עוגה למשפחת המצולעים נניח שאת רוצה לזכור מתכון לעוגה טעימה בעל פה. האם תזכרי את המתכון...

רובוטים חשבוניים- דפי עבודה מושלמים

מכירות את הרגע הזה שהכיתה שקטה? שהתלמידים יושבים וניכר כי הם מרוצים מהמטלה שקיבלו? כמה קשה התקופה הזו שבין חופשת...