fbpx

קיר פעיל

יש גישות שונות לגבי עיצוב כיתה. יש גישה לפיה, עיצוב הכיתה והקירות שבה צריכות להשרות אווירה רגועה, כזו שלא תאמץ...

חוברת עבודה שכולה כדורגל

 אחד האתגרים הקשים בחינוך דור ה-Y נעוץ ביכולת לעורר מוטיבציה. כאשר צצה בדרכי הזדמנות להניע את הילדים ללמידה אני קופצת עליה! ...